महाराष्ट्र केसरी 1961 - 2021

कुस्ती महर्षी मामासाहेब मोहोळ यांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य किस्तीगीर परिषद संस्थे अंतर्गत गेली सहा-सात दशकापासून राज्यातील सर्वोच्च अशा ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. कुस्ती टिकावी, ईथल्या मातीतून चांगले मल्ल तयार होऊन ते देश विदेशात देखील चमकावे हाच उद्देश या स्पर्धेचा असतो. महाराष्ट्र केसरी ही माती व गादी (मॅट) विभाग मध्ये होते. यामध्ये माती विभागातील विजेता मल्ल व गादी विभागातील विजेता मल्ल यांच्यात महाराष्ट्र केसरी गदे साठी लढत होते, आणि या अंतिम लढती मधील विजेता मल्ल हा ‘महाराष्ट्र केसरी’ म्हणून घोषीत करून महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदा बहाल केली जाते.


महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेची आजपर्यंतची ठिकाणे , विजेतेपदक व कंसात प्रतिनिधित्व केलेला जिल्हा.*


१९५३- पुणे

१९५५- मुंबई- स्पर्धा रद्द

१९५९- सोलापूर-

१९६०- नागपुर- अनिर्णित

१९६१- औरंगाबाद- दिनकर दहय़ारी (कोल्हापूर)

१९६२- धुळे- भगवान मोरे (सांगली)

१९६३- सातारा- स्पर्धा रद्द

१९६४- अमरावती- गणपत खेडकर (कोल्हापूर)

१९६५- नाशिक- गणपत खेडकर (कोल्हापूर)

१९६६- जळगाव- दिनानाथ सिंह (मुंबई)

१९६७- खामगाव, बुलढाणा- चंबा मुतनाळ (कोल्हापूर)

१९६८- अहमदनगर- चंबा मुतनाळ (कोल्हापूर)

१९६९- लातूर- हरिश्चंद्र बिराजदार ( उस्मानाबाद)

१९७०- पुणे- दादू चौगुले (कोल्हापूर)

१९७१- अलिबाग, रायगड- दादू चौगुले (कोल्हापूर)

१९७२- कोल्हापूर- लक्ष्मण वडार (कोल्हापूर)

१९७३- अकोला- लक्ष्मण वडार (कोल्हापूर)

१९७४- ठाणे- युवराज पाटील (कोल्हापूर)

१९७५- चंद्रपूर- रघुनाथ पवार (पुणे)

१९७६- अकलूज, सोलापूर- हिरामण बनकर (पुणे)

१९७७- चाळीसगाव, जळगाव- अनिर्णित

१९७८- मुंबई- आप्पासाहेब कदम (सांगली)

१९७९- नाशिक- शिवाजीराव पाचपुते (मुंबई)

१९८०- खोपोली, रायगड- इस्माईल शेख (सोलापूर)

१९८१- नागपुर- बापू लोखंडे (सातारा)

१९८२- बीड- संभाजी पाटील (कोल्हापूर)

१९८३- पुणे- सरदार खुशहाल (कोल्हापूर)

१९८४- सांगली- नामदेव मोळे (कोल्हापूर)

१९८५- पिंपरी चिंचवड, पुणे- विष्णु जोशीलकर (कोल्हापूर)

१९८६- सोलापूर- गुलाब बर्डे (अहमदनगर)

१९८७- नागपुर- तानाजी बनकर (सोलापूर)

१९८८- अहमदनगर- रावसाहेब मगर (सोलापूर)

१९८९- वर्धा- अनिर्णित

१९९०- कोल्हापूर- अनिर्णित

१९९१- अमरावती- अनिर्णित

१९९२- पुणे- आप्पालाल शेख (कोल्हापूर)

१९९३- बालेवाडी, पुणे- उदयराज यादव (मुंबई)

१९९४- अकोला- संजय पाटील (मुंबई)

१९९५- नाशिक- शिवाजी केकान (बीड)

१९९६- स्पर्धा रद्द

१९९७- देवळी, वर्धा- अशोक शिर्के (अहमदनगर)

१९९८- नागपुर- गोरखनाथ सरक (सातारा)

१९९९- पुणे- धनाजी फडतरे (सातारा)

२०००- खामगाव, बुलढाणा- विनोद चौगुले (कोल्हापूर)

२००१- नांदेड- राहुल काळभोर (पुणे)

२००२- जालना- मुन्नालाल शेख (मुंबई)

२००३- यवतमाळ- दत्तात्रय गायकवाड (पुणे)

२००४- वाशी- चंद्रहास निमगिरे (सोलापूर)

२००५- इंदापूर, पुणे- सईद चाउस (बीड)

२००६- बारामती, पुणे- अमोल बुचडे (मुंबई)

२००७- औरंगाबाद- चंद्रहार पाटील (सांगली)

२००८- सांगली- चंद्रहार पाटील (सांगली)

२००९- सांगवी, पुणे- विकी बनकर (पुणे)

२०१०- रोहा, रायगड- समाधान घोडके (सोलापूर)

२०११- अकलूज, सोलापूर- नरसिंग यादव (मुंबई)

२०१२- गोंदिया- नरसिंग यादव (मुंबई)

२०१३- भोसरी- नरसिंग यादव (मुंबई)

२०१४- अहमदनगर- विजय चौधरी (जळगाव)

२०१५- नागपुर- विजय चौधरी (जळगाव)

२०१६- वारजे, पुणे- विजय चौधरी (जळगाव)

२०१७- भुगाव, पुणे- अभिजीत कटके (पुणे)

२०१८- जालना- बाला रफिक शेख (बुलढाणा)

२०१९- म्हाळुंगे बालेवाडी (पुणे) – पै. हर्षद सदगीर ( नाशिक ) 

२०२०-२१ - सातारा पै. पृथ्वीराज पाटील ( कोल्हापूर ) 

Photo Gallery

Event Participants and Actions